REGULAMIN

1. Doba hotelowa w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00, goście nie przestrzegający tej zasady mogą zostać poproszeni o opuszczenie mieszkania.

3. W apartamencie goście posiadają bezpłatny dostęp do internetu, telewizję, pralkę, kuchnię z podstawowym wyposażeniem.

4. Wszelkie ewentualne uwagi prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: (+48) 662-460-581 w czasie pierwszej doby pobytu.

5. Przedłużenie doby możliwe jest tylko po skonsultowaniu z pracownikiem Warsaw-aparts.

6. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

7. Warsaw-aparts  zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu o podobnym standardzie lub na inną lokalizację w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji. Nie odpowiadamy za niezależne od Warsaw-aparts awarie oraz ich skutki.

8. W apartamencie obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA i zapalania świeczek. W przypadku złamania zakazu Warsaw-aparts nałoży na Gości karę w wysokości 500 zł.

9. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu tak jak w przypadku zagubienia pilota do garażu goście pokryją koszty jego dorobienia.

10. Jeżeli w trakcie pobytu, z winy Gościa, dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu Warsaw-aparts ma prawo dochodzić od Gościa pokrycia strat. Warsaw-aparts może pobrać od gościa kaucję zwrotną za wynajmowany apartament.

11. Urządzanie imprez towarzyskich jest całkowicie ZAKAZANE. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej, skarg sąsiadów lub administracji budynku Warsaw-aparts nałoży na Gości karę w wysokości 1500 zł. Za wszystkie zniszczenia wynajmowanego mieszkania jak i budynku odpowiada gość Warsawaparts, również za zniszczenia osób trzecich, które zostały przez gościa zaproszone do mieszkania.

12. Warsaw-aparts nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w mieszkaniu.